Dualisering, de kans voor versterking van sturing op output en resultaat

Een van de instrumenten van het dualisme wordt gevormd door de programma�s. Hoewel deze overal zijn ingevoerd, zijn de activiteiten van de verschillende organisatieonderdelen niet altijd volledig gericht op het realiseren van de doelstellingen ervan. Sturing op beleid en uitvoering vindt dikwijls plaats via de functionele afdelingen.

Trefwoorden: Tags: Financiering