Dualisering gemeentebestuur

Onder de titel Dualisering (dwaal)licht der democratie? organiseerde de BNG een themabijeenkomst over de effecten tot dusverre van de invoering van het duale stelsel.

Trefwoorden: Tags: Bankgarantie