Dualisering gemeentebestuur heeft ook gevolgen voor de administratieve organisatie

De gewijzigde taken van gemeenteraad en het college van B&W hebben ook consequenties voor de administratieve organisatie. Diverse verordeningen, gedragscodes, instructies, regelingen en regels zullen opnieuw moeten worden opgesteld om betere waarborgen te bieden voor de kaderstellende en controlerende functie van de raad.

Trefwoorden: Tags: Organisatie