Dualisme mag niet ontaarden in achterkamertjespolitiek

De overeenkomst in verhoudingen tussen de gemeentelijke en provinciale politiek en de landelijke politiek zou volgens sommige deskundigen ertoe kunnen leiden dat veel politiek beleid al tijdens de coalitiebesprekingen wordt dichtgetimmerd. Met name bestuurders delen deze vrees niet. Wanneer de Eerste Kamer na het kerstreces de Wet dualisering gemeentebestuur aanvaardt, zullen de bevoegdheden van het college van b&w na de raadsverkiezingen van maart 2002 worden gescheiden. De verhouding tussen college en raad verandert drastisch. Wethouders maken geen deel meer uit van de raad. Het college vormt het bestuur en de raad krijgt een duidelijke controlerende functie. In dit nummer komen diverse aspecten van het duale bestel aan de orde.

Trefwoorden: Tags: Organisatie