E-government kan verdere uitholling positie waterschappen voorkomen

De positie van het waterschap staat in de schijnwerpers. Het algemeen gevoelen is, dat innovatie gewenst is. Vanuit de politiek wordt vooral aandacht besteed aan vergroting van slagkracht en van schaal. Dat leidt nogal eens tot een patstelling.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Informatievoorzieningen