Economische pijler grotestedenbeleid heeft nog onvoldoende kracht ontwikkeld

Een van de drie doelen van het grotestedenbeleid is het versterken van de economische positie van de steden. Ondanks de gunstige conjunctuur van de afgelopen jaren blijkt de uittocht van bedrijven uit de grote steden niet tot staan te zijn gebracht. Gemeenten voeren te weinig overleg met het bedrijfsleven over het economisch-strategisch beleid, zo luidt de klacht van MKB-Nederland. De minister van grotestedenbeleid heeft te weinig machtsmiddelen tegen de verkokering op de diverse departementen.

Trefwoorden: Tags: Decentrale Overheid; Economie