Een begroting gedomineerd door de gemeenteraadsverkiezingen

Het zoet voor de burgers gaat de gemeenten grotendeels voorbij. Het accres van het gemeentefonds stijgt maar bescheiden. De voorgenomen afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB en het weghalen van het beheer van de politiekorpsen uit de gemeentelijke sfeer geven blijk van weinig warme gevoelens voor, en inzicht in de specifieke mogelijkheden en problemen van het lokaal niveau.

Trefwoorden: Tags: Financiering; Economie