Een handvat voor lonen en prijzen in de gemeentebegroting

Bij het opstellen van de begroting en meerjarenraming staan gemeenten voor de keus hoe zij zullen omgaan met de loon- en prijsstijgingen. In dit artikel worden enkele handvatten gegeven.

Trefwoorden: Tags: Financiering

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.