Een norm voor het weerstandvermogen

Gemeenten blijken nog steeds te worstelen met het in beeld brengen van de risico�s die zij lopen en de financi�le gevolgen ervan. Als een van de belangrijkste oorzaken wordt het ontbreken van een beoordelingsnorm gezien.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering