Een norm voor het weerstandvermogen

Gemeenten blijken nog steeds te worstelen met het in beeld brengen van de risico's die zij lopen en de financiƫle gevolgen ervan. Als een van de belangrijkste oorzaken wordt het ontbreken van een beoordelingsnorm gezien.

Trefwoorden: Tags: Financiering; Organisatie