Effectiviteit en effici�ntie van woningcorporaties

De overheid be�nvloedt op tal van manieren de woningmarkt. De bemoeienis is gebaseerd op de overtuiging dat een vrije woningmarkt tot maatschappelijk ongewenste situaties zou leiden. Onderzocht is, in hoeverre die bemoeienis het effici�nt opereren van woningcorporaties beperkt en hoe de overheid de prikkels voor corporaties kan versterken.

Trefwoorden: Tags: Wonen