Eindelijk concurrentie in overheidsdienstverlening?

Op de valreep kondigde het tweede paarse kabinet een onderzoek aan naar de mogelijkheden het verstrekken van paspoorten en rijbewijzen niet meer alleen voor te behouden aan de gemeente waar men is ingeschreven. Dat zou de kosten die in rekening worden gebracht kunnen drukken. Binnen de gemeente Amsterdam bestaat deze mogelijkheid al op deelgemeenteniveau. Niet alle effecten zijn even wenselijk voor de burgers.

Trefwoorden: Tags: Organisatie