Elektronisch bestuurlijk verkeer en de elektronische handtekening

Op 1 januari 2004 is de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer (Webv) in werking getreden. De Webv biedt een algemeen kader waarin wordt geregeld wanneer verkeer langs elektronische weg is toegestaan, aan welke voorwaarden dat verkeer moet voldoen, wil het even betrouwbaar zijn als conventioneel schriftelijk verkeer, en in welke gevallen verkeer langs elektronische weg gelijkgesteld kan worden aan andere vormen van berichtenverkeer.

Trefwoorden: Tags: Informatievoorzieningen