Elektronische overheid is kansloos zonder centrale regie

Een van de doelstellingen van het kabinet Balkenende was een digitale dienstverlening van 65 % in 2007. Het halen van dit percentage zegt echter weinig over de manier waarop digitale dienstverlening is doorvertaald in de organisatiestructuur van de overheid.

Trefwoorden: Tags: Informatievoorzieningen