�Er is een mentale omslag nodig, want er is geen dag zonder risico�s�

In de slotaflevering van de serie Water op de Bestuurdersagenda de visie van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Zij kiest voor een duidelijke lijn. Het verwachtingspatroon in ons land is uit zijn verband geraakt. De burger die bewust een risico loopt, moet de gevolgen zelf dragen.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening