Europese aanbesteding overheidstelecommunicatie

OT 2006 sluit als opvolger van OT 2000 nieuwe raamovereenkomsten voor overheidscommunicatie. De Europese aanbesteding voor de raamovereenkomsten is begin mei gepubliceerd. Door overheidsbreed in te kopen kan een aanzienlijk voordeel worden behaald. De onderverdeling in clusters biedt de mogelijkheid flexibel in te spelen op technologische ontwikkelingen.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Politiek