Europese markt centraal in discussie over landelijk Afvalbeheersplan

Eind januari is het ontwerp voor het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) door het ministerie van VROM vrijgegeven voor inspraak. In het document wordt de toon gezet voor het Nederlandse afvalbeleid voor de komende 10 jaar. Het LAP is tot stand gekomen in een spanningsveld tussen liberalisering van de nutssector en onzekerheid over de snelheid van harmonisatie binnen Europa. Maar ook de discussies over de afbakening van overheidsdomein en particulier initiatief en milieu en geld hebben hun stempel gedrukt op de inhoud.

Trefwoorden: Tags: