Evenementen zijn een stimulans voor de stedelijke economie

De vrijetijdseconomie heeft in ons land een grote vlucht genomen. Evenementen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Het binnenhalen van grootschalige evenementen - zoals de Floriade - leveren voor de betrokken steden meerwaarde op qua publiciteit, imago en de ontwikkeling van de lokale economie.

Trefwoorden: Tags: Economie