Facility management nog steeds niet chique

Dat facility management van strategische betekenis is voor de organisatie, wordt breed onderkend. Desondanks is de facility manager in het overgrote deel van de gemeenten niet direct betrokken bij de besluitvorming in het primair proces. En dat terwijl de facilitaire organisatie in een gemiddelde gemeente de tweede kostenpost is.

Trefwoorden: Tags: Organisatie