Financi�le instellingen in een veranderende zorgmarkt

De zorgsector maakt ingrijpende veranderingen door. Dit is het gevolg van de wens om tot (gereguleerde) marktwerking te komen en de effici�ncy in deze sector te vergroten. De aanbodgestuurde systematiek wordt vervangen door een meer vraaggestuurde systematiek. Deze ingezette hervormingen hebben veel consequenties voor zorginstellingen en hebben o.a. invloed op de financierbaarheid.

Trefwoorden: Tags: Financiering; Zorg