�Financi�le risico�s niet overbelichten�

In de slotaflevering van de serie over de toekomst van de corporaties komt de sctor zelf aan het woord. Na ruim twintig jaar werkzaam te zijn geweest als corporatiedirecteur in Rotterdam, verlaat Jaap Boogaard het toneel van de volkshuisvesting. Bij zijn afscheid blikt hij op verzoek van B&G terug op verleden, heden en toekomst van de corporaties. Een retrospectief waarbij de zelfkritiek niet ontbreekt. �We zijn als corporaties niet meer goed aangehaakt aan de samenleving.�

Trefwoorden: Tags: Wonen