Fluctuaties algemene uitkering onvermijdelijk bij kostenori´┐Żntatie

Schommelingen in de raming van de algemene uitkering zijn hinderlijk voor het opstellen van de begroting. Een deel van de onzekerheid wordt veroorzaakt door de ontwikkeling van de landelijke en gemeentelijke uitkeringsbasis, die de grondslag vormt voor de verdeling. Nagegaan is, in hoeverre de uitkeringssystematiek zodanig gewijzigd kan worden dat meer stabiliteit in de uitkering zal ontstaan.

Trefwoorden: Tags: Organisatie