Gebouwenregistratie: authentieke gebouwenregistratie

De komst van een goed geregelde gebouwenregistratie wordt breed ondersteund. Toch is er na de presentatie van een haalbaarheidsstudie naar een authentieke gebouwenregistratie in oktober 2001 weinig gebeurd. Bij gemeenten bestaat grote behoefte aan richtlijnen teneinde daadwerkelijk met deze registratie te kunnen beginnen.

Trefwoorden: Tags: Informatievoorzieningen