Gebouwenregistratie Dataland: distributiepunt voor vastgoedinformatie

Veel partijen, zowel publiek als privaat, hebben behoefte aan gemeentelijke vastgoedinformatie op landelijke schaal. Aangezien gemeenten geen centraal gemeentelijk distributiepunt voor hun vastgoedinformatie kennen, moet iedere gemeente afzonderlijk worden benaderd. Een arbeidsintensieve opgave, zowel voor de vragende partij als voor de betrokken gemeenten. Een groep van 25 gemeenten heeft Dataland in het leven geroepen, waarmee eenduidig en op landelijke schaal informatie kan worden verstrekt.

Trefwoorden: Tags: Informatievoorzieningen