Gebouwenregistratie: logboek en registratie?

In het decembernummer van B&G is ingegaan op het haalbaarheidsonderzoek van VNG en de Ravi naar een wettelijke regeling inzake gebouwenregistratie. Daarbij werd aandacht besteed aan de rol van bestuurders en werd het huidige gebruik van gebouwgegevens geļæ½nventariseerd. In deze bijdrage het standpunt van een bestuurder.

Trefwoorden: Tags: Informatievoorzieningen