Geef water de ruimte!

De Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) bestaat sinds 1995, onder voorzitterschap van prins Willem-Alexander. Onder zijn voorzitterschap voeren Rijk, waterschappen, gemeenten en provincies bestuurlijk overleg. In een serie artikelen wordt de tussenstand van de bewustwording van het belang van het waterbeheer getoetst. En van het besef dat water een veel hogere kostenpost gaat worden. In deze aflevering plaatsvervangend CIW-voorzitter Verheijen over zijn rol als provinciebestuurder en RIONED directeur Gastkemper.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening