Gemeenschappelijke regelingen zijn vooral een financieel probleem

De gemeenschappelijke regeling staat als bestuursvorm vaak aan kritiek bloot vanwege het gebrek aan democratisch gehalte. In de notitie Democratische legitimatie intergemeentelijke samenwerkingsgebieden doet de minister van BZK aanbevelingen voor een grotere bemoeienis van de betrokken gemeenteraden en burgers.

Trefwoorden: Tags: Organisatie