Gemeente- en provinciefonds biedt ruimte voor keuzes

De ontwikkeling van het gemeente- en het provinciefonds houdt gelijke tred met de ontwikkeling van de rijksuitgaven. De normeringsystematiek die vanaf 1995 geldt heeft geleid tot bestuurlijke rust. Met het oog op de komende kabinetsformatie is de systematiek voor de derde keer ge�valueerd. Een van de aanbevelingen is, de behoedzaamheidreserve te halveren.

Trefwoorden: Tags: Organisatie