Gemeentelijke lasten en uitgaven na maximering OZB

De recent verschenen Atlas van de lokale lasten 2006 van COELO geeft een beeld van de gevolgen van de afschaffing van de OZB voor gebruikers van woningen en de maximering van de overige tarieven. De burgers betalen gemiddeld ruim 19 procent minder aan woonlasten. Gemeenten hebben echter nog maar weinig ruimte over om extra uitgaven te doen.

Trefwoorden: Tags: Financiering