Gemeentelijke vermogens als verdeelmaatstaf?

De wenselijke omvang van gemeentelijke vermogens staat volop in de belangstelling. De vraag die wordt gesteld of het Rijk gemeenten met een sterke vermogenspositie in de zelfde mate moet steunen als arme gemeenten. Los van de vraag, in hoeverre de autonomie van gemeenten hiermee in het geding is, kan ook de vraag worden gesteld of het eigen vermogen geschikt is om als verdeelmaatstaf in de algemene uitkering te worden opgenomen.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering