Gemeentelijke woonlasten feiten en beleidsontwikkeling

Uit de Atlas van de lokale lasten 2005 blijkt dat de woonlasten aanzienlijk minder sterk stijgen dan de afgelopen twee jaar. Het gevoel bij de burgers is echter anders. Publicaties in de media waarin op verschillende manieren met beschikbare cijfers wordt omgegaan, versterken dat beeld. De feiten op een rij.

Trefwoorden: Tags: Financiering