Gemeentelijke woonlasten gemiddeld 660 euro

Onlangs werd de achtste atlas van de lokale lasten gepubliceerd. Voor het eerst wordt in de berekening van de woonlastenontwikkeling rekening gehouden met de effecten van diftar op het afvalaanbod, doordat de te betalen heffing afhankelijk is van de hoeveelheid aangeboden afval.

Trefwoorden: Tags: Financiering