Gemeenten en de vrije elektriciteitsmarkt

Met ingang van 2002 krijgen de gemeenten in het kader van de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt de mogelijkheid zelf hun leverancier te kiezen. Voor een goede voorbereiding op de omschakeling van de status van beschermde afnemer naar die van vrije afnemer zullen gemeenten echter nog het nodige huiswerk moeten verrichten. Dat betreft onder meer het aanleggen van gegevensbestanden inzake het net voor openbare verlichting, de verkeersregelinstallaties en de huisvesting. De VNG brengt deze maand een draaiboek elektriciteitsaanbesteding uit.

Trefwoorden: Tags: