Gemeenten en de vrije gasmarkt

Vanaf 1 juli 2004 hebben gemeenten de mogelijkheid gas op de vrije markt in te kopen. Ervaringen van grootverbruikers leren, dat de inkoop van gas complexer is en met meer risico�s gepaard gaat dan de inkoop van elektriciteit. Omdat nog aantal zaken onduidelijk is, zullen leveranciers begin 2004 aanbiedingen kunnen doen. Vooruitlopend hierop dienen gemeenten nu al voorbereidingen te treffen.

Trefwoorden: Tags: Organisatie