Gemeenten in de Europese klem - deel 1

Gemeenten en andere decentrale overheden moeten bij hun beleid steeds meer rekening houden met de Europese staatssteunregels, de regels van het EG-verdrag en met de Europese aanbestedingsregels. Binnenkort komt daarbij de versterking van het toezicht op een juiste naleving van de aanbestedingsregels door de Nederlandse rijksoverheid. Dit alles zal er toe leiden dat de Europese component bij het gemeentelijke beleid aan betekenis moet winnen. In twee afleveringen worden deze recente ontwikkelingen beschreven en geanalyseerd. Deze maand wordt stilgestaan bij staatssteun en diensten van algemeen belang.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Politiek; Economie