Gemeenten in de Europese klem � 2

In het maartnummer van B&G is ingegaan op de toenemende invloed van �Brussel� op het doen en laten van decentrale overheden, onder meer door de regelgeving door de Europese Commissie via haar beleid van �ingebrekestelling�. In deze bijdrage wordt ingegaan op de problematiek van aanbestedingen en publiek-private samenwerking.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Politiek