Gemeenten in moeilijkheden door OZB-operatie

De compensatie via de algemene uitkering van de wegvallende inkomsten uit de OZB op woningen zal voor lang niet alle gemeenten afdoende zijn. Deze nadeelgemeenten zullen hun inkomsten uit andere bronnen moeten verhogen, of moeten bezuinigen. Vooral relatief arme gemeenten worden getroffen. Bovendien leidt - in tegenstelling tot wat in het regeerakkoord wordt beweerd - de operatie tot een andere inkomensverdeling.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering