Gemeenten in onzekerheid door Wet werk en bijstand

Sinds 1 januari 2004 zijn gemeenten in grote mate zelf financieel verantwoordelijk voor de verstrekking van bijstandsuitkeringen en voor re´┐Żntegratie en activering. Bij de verdeling van het beschikbare budget doen zich forse herverdeeleffecten voor. Aan verbetering van het verdeelmodel wordt op dit moment gewerkt. Over hoe het nieuwe model uit zal pakken, maar vooral ook hoeveel geld er volgend jaar macro beschikbaar komt, bestaat nog grote onzekerheid.

Trefwoorden: Tags: Sociaal domein