Gemeenten leveren belangrijke bijdrage aan activeren marktsector

Door de economische groei van de laatste jaren en het grote aantal vacatures lijkt de noodzaak van een specifiek werkgelegenheidsbeleid op het eerste gezicht nauwelijks nog aanwezig. Ondanks de positieve ontwikkelingen staat nog een groot aantal mensen buiten het arbeidsproces. De beleidsthema�s rond werkgelegenheid en ondernemingsklimaat zijn derhalve nog steeds actueel. Gemeenten spelen in de uitwerking van het beleid een actieve rol.

Trefwoorden: Tags: Economie