Gemeenten lijken klaar voor het BTW-compensatiefonds

De invoering van het BTW-compensatiefonds heeft de gemeenten en provincies nogal wat hoofdbrekens gekost. Om een goed beeld te krijgen van de invoering van het fonds, heeft het ministerie van Financi�n (MvF) een enqu�te laten houden onder zestig gemeenten. Opvallend veel gemeenten verwachten een nadeel te ondervinden van het fonds.

Trefwoorden: Tags: Financiering