Gemeenten onvoldoende voorbereid op de Grondexploitatiewet

Naar verwachting zal de Grondexploitatiewet in de loop van het vierde kwartaal 2007 in werking treden. Gemeenten verwachten dat deze wet de gewenste verbeteringen zal brengen voor het kostenverhaal van bovenwijkse voorzieningen. Het aantal gemeenten dat de noodzakelijke voorbereidingen heeft getroffen is echter nog klein.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening