Gemeenten registreer uw gebouwen en adressen!

In het kader van het actieprogramma Andere Overheid voert het Rijk een stelsel van (authentieke) basisregistraties in. De basisregistraties voor adressen en voor gebouwen, die momenteel door het ministerie van VROM worden ontwikkeld, vormen onderdeel van dat stelsel. Gemeenten zullen voor de opzet en de exploitatie middelen moeten vrijmaken. De verwachting is, dat deze kosten op termijn ruimschoots zullen worden terugverdiend door efficiencywinst.

Trefwoorden: Tags: Informatievoorzieningen