Gemeenten vergelijken rioleringsbeleid

Gemeenten geven jaarlijks grote bedragen uit aan investeringen in, en onderhoud van, het rioolstelsel. Onder invloed van de toenemende noodzaak voor gemeenten, zo veel mogelijk kostendekkend te opereren en kosten scherp te kunnen calculeren bestaat veel belangstelling voor vergelijking van prestaties, werkwijzen en kosten. Op initiatief van een aantal gemeenten heeft de stichting Rioned de pilot benchmark Rioleringszorg opgezet. De pilot krijgt een vervolg: in de komende drie jaar worden 6 groepen van 30 gemeenten onderzocht.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Zorg