Gemeenten worstelen met het probleem van armoedeval

Jaarlijks geven de Nederlandse gemeenten samen bijna een miljard gulden uit aan armoedebestrijding. Was een paar jaar geleden de pure armoedebestrijding nog het hoofdoel, nu wordt veel energie gestoken in het bestrijden van de armoedeval, het verlies van recht op allerlei subsidies en kwijtscheldingen, wanneer een baan wordt gevonden. Het zoeken naar de kwadratuur van de cirkel, aldus een onderzoeker.

Trefwoorden: Tags: Financiering; Sociaal domein