Gemeenten zijn druk bezig met BTW-compensatiefonds

Per 1 januari 2003 wordt het BTW-compensatiefonds ingevoerd. Doel is, elementen die een zuivere afweging tussen zelf doen en uitbesteden verstoren, weg te nemen. Organisatorisch is de invoering een forse operatie. De gemeente Groningen is in een vroegtijdig stadium begonnen met de voorbereidingen. Het plan van aanpak van die gemeente heeft veel andere gemeenten op weg geholpen. In Zeeland hebben alle gemeenten gezamenlijk de voorbereidingen ter hand genomen.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering