Gemeenteraad en B&W kunnen niet zonder meerjarenbeleidsplan

Een groot aantal gemeenten heeft inmiddels een collegeprogramma. De vertaling ervan in meetbare doelstellingen en prestaties voor de bestuursperiode ten behoeve van gemeenteraad en ambtenaren is vaak nog niet van de grond gekomen. Juist in het duale bestel, met de duidelijke taakafbakening van gemeenteraad en college, kan zo'n meerjarenbeleidsplan een belangrijk hulpmiddel zijn in het verantwoordingsproces.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering