Gemeenteraad moet grondbeleid op hoofdlijnen kunnen controleren

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV-2004) verplicht gemeenten vanaf 2004 bij de begroting en het jaarverslag een programmaplan respectievelijk een programmaverantwoording op te stellen met daarin een paragraaf over het grondbeleid. BBV-2004 geeft geen stringente voorwaarden over de wijze waarop het grondbeleid geformuleerd dient te worden. Wel is duidelijk dat het Grondbedrijf met BBV-2004 extra bijdrage moet leveren aan de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingscyclus.

Trefwoorden: Tags: Financiering; Ruimtelijke ordening