Gevolgen stijging huizenprijzen OZB

De stijging van de huizenprijzen heeft geleid tot lagere tarieven per waarde-eenheid in de OZB. Daarmee wordt compensatie geboden voor de gemiddelde waardestijging. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de huizenprijzen in Amsterdam laat per wijk - en ook binnen wijken - sterk uiteenlopende ontwikkelingen zien. Dat heeft met name gevolgen voor de relatieve lastendruk van zittende bewoners. De gemeenten hebben vrijwel geen instrumenten om deze ontwikkeling ongedaan te maken.

Trefwoorden: Tags: Wonen; Financiering