Gewijzigde uniforme aanbestedingsreglementen bouwnijverheid mogen niet knellen

Naar aanleiding van het eindrapport van de Parlementaire Enqu�tecommissie Bouwnijverheid heeft het kabinet voorstellen gedaan tot wijziging van de aanbestedingsreglementen. Gestreefd wordt naar een hernieuwde zakelijke relatie. De wijze waarop het kabinet dit wil realiseren wordt aan een kritische beschouwing onderworpen.

Trefwoorden: Tags: Economie