Globalisering daagt ook de gemeenten uit

Globalisering zorgt er voor dat steeds meer activiteiten niet meer plaatsgebonden zijn. Veel van de redenen voor een ondernemer om een deel van de activiteiten naar het buitenland te verplaatsen liggen op nationale schaal. Toch hebben gemeenten mogelijkheden door het bieden van aantrekkelijke randvoorwaarden de keuze van een ondernemer voor een vestigingsplaats te be�nvloeden. Samenwerken is een sleutelwoord daarbij.

Trefwoorden: Tags: Economie