"Goede aansluitingen, daar moet nog veel aan gebeuren"

Het kabinet steekt veel geld in de verbetering van het rijkswegennet. In de nota mobiliteit wordt voor regionale en lokale initiatieven veel aan de decentrale overheden overgelaten. Maar oplossingen voor het steeds toenemende verkeersaanbod zijn op dat niveau qua ruimte soms moeilijk te realiseren. Wat kunnen gemeenten (en provincies) doen om te voorkomen dat de doorstroming stokt bij de stadspoort? In een nieuwe serie zoekt B&G naar innovaties die gemeenten op dit gebied verder kunnen helpen. In deze aflevering gaat logistiek expert Hugo Roos de kansen na hoe de aansluitingen tussen systemen beter kunnen.

Trefwoorden: Tags: